Lesz is More

• Matematyka jest najpotężniejszym intelektualnym wehikułem, jaki kiedykolwiek został skonstruowany, za pomocą którego uciekamy przed czasem, lecz nie ma powodu przypuszczać, że mogłaby kiedyś umożliwić tego rodzaju ucieczkę, jaką ucieleśnia pogoń za Absolutem. — Leszek Kołakowski

• Mathematics is the most powerful intellectual vehicle that has ever been constructed, by means of which we flee ahead of time, but there is no reason to suppose that it could someday enable the kind of escape embodied by the pursuit of the Absolute. — Leszek Kołakowski

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.