Lesz is More

• Matematyka jest najpotężniejszym intelektualnym wehikułem, jaki kiedykolwiek został skonstruowany, za pomocą którego uciekamy przed czasem, lecz nie ma powodu przypuszczać, że mogłaby kiedyś umożliwić tego rodzaju ucieczkę, jaką ucieleśnia pogoń za Absolutem. — Leszek Kołakowski

• Mathematics is the most powerful intellectual vehicle that has ever been constructed, by means of which we flee ahead of time, but there is no reason to suppose that it could someday enable the kind of escape embodied by the pursuit of the Absolute. — Leszek Kołakowski