ზამვარდები

ვარდები

მე, ზამთრისაგან ჯაჭვაწყვეტილი,
ნაცნობ ბაღისკენ მივემართები,
სად ფერად უცხო, ყნოსვად კეთილი,
ზამთარ და ზაფხულ ჰყვავის ვარდები.


Roses

Unchained from winter,
I walk to a long-known garden,
Where, sweet-scented and bright,
Roses grow winter and summer through.

ვარდები, გალაკტიონ ტაბიძე
“Roses”, Galaktion Tabidze — a translation into English

The Whisper of the Stars

• Le record de froid peut atteindre -77°C, alors que l’été le thermomètre peut monter jusqu’à 30°C. Les températures hivernales causent des phénomènes étonnants. Par exemple, ce que les Yakoutes appellent « le chuchotement des étoiles » : lorsqu’il gèle, l’homme entend en permanence le doux bruissement de sa respiration qui gèle dès qu’il expire.

• At its worst the cold can reach -77°C, while in summer the thermometer can climb to 30°C. Winter temperatures cause some astonishing phenomena. For example, there is what the Yakuts call “the whisper of the stars”: when it’s freezing, you constantly hear the soft rustle of your own breath, which is turning into ice-crystals even as you exhale.


Elsewhere other-engageable

Cry’ Me A Shiver — an interview with French avant-gardistes Cryogénie, les Rois du Froid and Kings of Cold…

Lute to Kill

A little-known Housman poem that should be better-known:


Breathe, my lute, beneath my fingers
    One regretful breath,
One lament for life that lingers
    Round the doors of death.
For the frost has killed the rose,
And our summer dies in snows,
    And our morning once for all
    Gathers to the evenfall.

Hush, my lute, return to sleeping,
    Sing no songs again.
For the reaper stays his reaping
    On the darkened plain;
And the day has drained its cup,
And the twilight cometh up;
    Song and sorrow all that are
    Slumber at the even-star.

A.E. Housman (1859-1936) — see also Breathe, my lute at Wikilivres.

The Four Treasons

Each year the patient hand of time
Plucks bare the oak, the ash, the lime,
And sharp against the Autumn sky
The subtle branches soothe the eye.

When Winter’s spell is fast on earth
The trees await the sun’s rebirth,
And pearled in frost, they stand and seem
Designed for beauty in a dream.

Then Spring revokes the spell and wills
The early leaves, the silver rills:
And symbol’d songs, more sweet than words,
Fill air with urgence of the birds.

Last, Summer’s lion roars his heat:
And pollen drifts and leaves compete
To drink the golden tide of light
Ere fall the sable drought of night.

In Memoriam A.E.H.